Hội nghị triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018

Thực hiện công văn số 4960/BGD ĐT-GDTH của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 31 tháng 10 năm 2019, công văn số 1907/SGD ĐT-GDTH ngày 28 tháng 11 năm 2019 về việc tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với cấp Tiểu học.ngày 11 tháng 12 năm 2019 Trường Tiểu học Mễ sở tôt chức Hội nghị triển khai thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 tới toàn thể cán bộ, giáo viên trong nhà trường.

Trong Hội nghị cùng với việc triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 Ban giám hiệu đã cho giáo viên thảo luận về thực trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đội ngũ giáo viên và học sinh của trường đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm đảm bảo cơ vật chất, trang thiết bị dạy học, kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình mới. Nhà trường cũng đã dự kiến phân công giáo viên giảng dạy khối lớp 1 năm học 2020-2021.

Bài viết liên quan