LUÂN CHUYỂN SÁCH VỀ THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC

                  Thực hiện Chương trình phối hợp công tác số 293/CTPH-SVHTTDL- SGDĐT ngày 10/3/2017 giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thư viện và đẩy mạnh các hoạt động giáo dục, học tập suốt đời trong các thư viện giai đoạn 2017-2020, ngày 02/11/2020, Thư viện tỉnh tổ chức luân chuyển sách về thư viện Trường Tiểu học Cửu Cao và THCS Liên Nghĩa.

Cán bộ thư viện tỉnh kiểm tra sách

 

                 Đây là một hoạt động thường xuyên, đã thành nền nếp, có sự phối hợp chặt chẽ của Thư viện tỉnh Hưng Yên, Phòng Giáo dục và Đào tạo Văn Giang và các nhà trường. Để chuẩn bị cho hoạt động này, cán bộ thư viện các nhà trường đã tiến hành thu hồi sách luân chuyển năm 2019 trả lại Thư viện tỉnh và tiếp nhận sách luân chuyển năm 2020; chuẩn bị các báo cáo kết quả hoạt động phục vụ sách báo.

Cán bộ Thư viện tỉnh kiểm tra sách ở Thư viện trường THCS Liên Nghĩa

                           

                    Qua kiểm tra, luân chuyển sách, cán bộ Thư viện tỉnh đã tư vấn cho cán bộ thư viện các nhà trường  nhiều kinh nghiệm nghiệp vụ quý giá để nâng cao chất lượng hoạt động của thư viện.

Ký biên bản bàn giao sách

                Qua hoạt động này cũng phần nào cho thấy chất lượng hoạt động của các thư viện nhà trường.

Một góc Thư viện Trường Tiểu học Cửu Cao

 

                      Mong rằng với những hoạt động có ý nghĩa như thế này, chất lượng hoạt động của các thư viện nhà trường sẽ tốt hơn, góp phần xây dựng, lan tỏa, hình thành văn hóa đọc cho học sinh.

Cán bộ Thư viện tỉnh trao đổi với Hiệu trưởng Trường THCS Liên Nghĩa

 

Thư viện Trường TH Cửu Cao giới thiệu sách

 

                                                                                                               Bài và ảnh: T. H.

Bài viết liên quan